Skadeståndsanmälan

Visar 3 svarstrådar
 • Författare
  Inlägg
  • #13785

   Hej
   Jag hade mitt första skov för ungefär 12 år sedan och har gått “diagnosfri” fram till nyligen då jag fått synnervsinflammation som resulterade i MS-diagnos.
   Tidigare i år så sökte jag upp min husläkare därför att jag haft problem med domningar och tog upp just att jag vill undersöka detta eftersom jag blir orolig att det är MS. Det han satte mig på då var att skicka efter alla journaler från 12 år sedan vilket var tidskrävande eftersom det blev mer komplicerat att hitta alla journaler från 12 år sedan och som finns i en helt annan kommun/landsting pga bodde inte på samma ställe då. De sa även för 12 år sedan att det inte är MS men Myelit och en personal sa till och med att hon tror att jag överdriver vilket ärligt talat har fått mig att inte söka vård för alla problem jag haft under åren med en falsk trygghet att det är ju inte MS. Hur som helst. Jag kunde inte hitta alla journaler och till slut så fick jag synnervsinflammationen som gjorde att jag blev sjukskriven. Väntar på att få medicin nu men min tanke har varit om det är möjligt att göra en så kallad skadeståndsanmälan. För som jag ser det, om min husläkare hade istället gjort en undersökning (MR osv) på mig hade de upptäckt att jag haft en hel del plack under tolv års tid och det hade kunnat förhindra dagens eventuella permanenta skada pga synnervsinflammationen. Jag är inne på min tredje månad med synnervsinflammation och både neurologen och ögonläkaren säger att jag får vänta och se om det är permanent.
   Har nån här gjort skadeståndsanmälan och har lite koll på om det går att applicera i denna situation? Och andra eventuella anmälningar av fel inom vården för att förhindra att andra råkar ut för samma sak.

  • #13786

   Hej!

   Skadeståndsanmälan görs inte i Sverige på det sättet som i t.ex USA där skadeståndsanmälan är vanligt.

   Däremot kan man söka ersättning från LÖF (Lsndstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) för patientskada, gällande 6 kriterier:

   “1. Skada som är direkt orsakad av åtgärd i samband med undersökning eller behandling. Förutsättningen är dock att det skulle varit möjligt att undvika skadan genom att utföra undersökningen eller behandlingen på ett annat, mindre riskfyllt sätt. Ett krav är också att den alternativa åtgärden ger ett tillfredställande behandlingsresultat.

   2. Skada som beror på fel på eller felaktig användning av medicinteknisk produkt eller annan sjukvårdsutrustning.

   3. Skada som beror på att man ställt en felaktig diagnos. Ersättning kan betalas om patientens tillstånd försämrats på ett sätt som kunnat undvikas om rätt diagnos ställts.

   4. Skada som beror på infektion ersätts efter en skälighetsprövning. En första förutsättning är dock att patienten smittas i samband med behandlingen. Skälighetsbedömningen innebär att om patienten på grund av sin sjukdom eller hälsotillståndet i övrigt är mer mottaglig för infektioner än normalt kan ersättning inte betalas. Om en infektion uppkommer i ett område på kroppen som under en operation eller annan behandling kan hållas bakteriefritt, det vill säga att risken för infektion är liten, kan ersättning komma i fråga.

   5. Skada som är en följd av olycksfall ersätts endast om olycksfallet har samband med åtgärder från vårdspersonalens sida eller inträffat till följd av brand eller annan skada på lokaler eller utrustning. Ersättning lämnas därför inte om olycksfallet inträffar under patientens vardagliga vistelse på sjukhuset i sjukrum, dagrum, på toalett etc.

   6. Skada som orsakas i samband med medicinering ersätts om läkemedel ordinerats, expedierats eller hanterats på felaktigt sätt.”

   https://lof.se/patient/lag-och-villkor/patientskadelagen-sammandrag

   Så, ta kontakt med LÖF snarast möjligt för att du vill upprätta en anmälan om patientskada. Det kan ta minst 1 år innan de har utrett klart, inget ovanligt.

   Såklart finns preskriptionstider så kontakta de snarast, förklara förloppet så du vet från vilket datum du söker ersättning för patientskada. LÖF hämtar in alla medicinska underlag efter samtycke från dig, så diu behöver nre göra det 🙂 däremot kan det ju vara värt att själv skicka in medicinska underlag om du vill att det ska ingå i deras utredning (tänk typ journal från privat vårdgivare sjukgymnast).

   Lycka till!

  • #13787

   Och just det, typ det viktigaste (tycker jag) =

   Gör en anmälan hos IVO så utreder de om fel vård har givits. Som privatperson måste man först göra klagomål hos Patientnämnden så att vårdgivare har tid att yttra sig. Om man inte är nöjd med deras svar så kan man sen gå vidare med att göra IVO-anmälan.

   Jag gjorde anmälan till IVO. IVO gav en läkare kritik för att inte ha utrett tillräckligt, och vårdgivare fick kritik för att inte ha tillgodosett personal rätt förutsättningar att ge god och säker vård.

   Har även gjort anmälan om patientskada hos LÖF, har överklagat ersättningssumman.

  • #13788

   Hej,
   Beklagar verkligen att detta har hänt dig. Du är inte ensam. Tyvärr får många ned MS sin diagnos för sent. Jag tror dock att vården blivit bättre på diagnostisera nysjuka numera, men detta hjälper ju inte dig.

   Jag vill inte vara nedslående, men jag har stor erfarenhet av att processa mot LÖF och vet att det är extremt svårt att ersättning för en försenad MS-diagnos.

   Preskriptionstiden som redan nämnts gäller. Du måste anmäla en skada inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades. Och du måste kunna bevisa att dina skador eller komplikationer hade kunnat undvikas om du hade fått behandling i tid. Sedan måste det vara en erfaren specialistläkare som missat att utreda vidare.

   Om LÖF nekar ersättning kan man överklaga till Patientskadenämnden, som kan göra en annan bedömning. Det är dock ett rådgivande yttrande som LÖF inte måste följa. Fast i princip gör de alltid det. Men vägen dit är lång, omständlig och tidskrävande. Och det räcker troligtvis inte med en sväng till Patientskadenämnden. I ett sånt här ärende handlar det ofta om flera år.

   Jag hoppas du fått lite klarhet i och med dessa svar. Hoppas din synnervsinflammation ger med sig. Ta hand om dig.

Visar 3 svarstrådar

Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

En sida för dig som är ung och har Multipel Skleros.