Inlägg om: Yrkesval

Besök även vårt forum för massor av relaterat innehåll.

Håll utkik i brevlådan – Enkätstudie om livs- och yrkesval

ECTRIMS-konferensen 2019 kom vi i kontakt med Emilie Friberg som forskar på Karolinska Institutet i Stockholm. Hon forskar inom ett område där det i dagsläget inte finns några tydliga svar att ge till oss patienter. Nämligen hur en MS-diagnos, med dagens bromsmediciner, påverkar MS-patienters livs- och yrkesval. Vi i föreningen Neuro Ung Med MS tycker att detta är en viktig fråga och har därför hjälpt henne med utformningen av en digital enkät. Information och inbjudan kommer att skickas hem till många av Sveriges MS-patienter inom kort via Statistiska centralbyrån. Så håll extra koll den kommande dagarna och hjälp till att öka kunskapen inom detta viktiga område!

Emilie beskriver projektet såhär:
“Projektet handlar om att vi, trots att MS är den vanligaste neurologiska sjukdomen bland personer i arbetsför ålder, vet väldigt lite om hur den faktiskt påverkar arbetslivet och livssituationen i stort. 

Syftet är därför att få kunskap om val av utbildning och yrke, olika strategier rörande yrkesarbete tex om man har berättat om diagnosen för sin arbetsgivare, samt om hur livssituationen ser ut. Vi vill bidra med kunskapsunderlag som kan användas av personer med MS och läkare som står inför frågor om vad som skulle kunna vara lämpliga strategier för att kunna vara yrkesarbetande så länge som möjligt. I förlängningen är förhoppningen också att kunna minska ev fördomar, tex genom att kunna skicka signalen till arbetsgivare att många kan arbeta länge, samt att bidra med kunskap kring vilka anpassningar som kan vara aktuella för att underlätta det.”

Vi hoppas att du precis som vi tycker att livs- och yrkesval är viktiga frågor och håller utkik i brevlådan efter en inbjudan till att svara på denna digitala enkät.

Varma hälsningar,
Neuro Ung Med MS Styrelse
Andreas, Emma, Jeanette, Madeleine, Mattias och Susanna

Var med du också!

Gillar du vad vi gör? Vill du hjälpa andra patienter i samma livssituation? Var med du också och bidra till föreningen Neuro Ung med MS verksamhet.

Anmäl ditt intresse här

Besök även vårt forum för massor av relaterat innehåll.