Coronaviruset – Risker vid MS

Coronaviruset COVID-19 - Risker vid MS

Senast uppdaterad: 2020-08-21

Det finns en stor efterfrågan på information gällande Coronaviruset och hur MS-patienter påverkas. Vi vill därför uppmärksamma alla på att Svenska MS-sällskapet har släppt ett uppdaterat dokument med namnet “Uppdatering om SARS-CoV-2 virus och risker vid MS”. Det listar allmänna rekommendationer samt går in på djupet hur olika MS-medicinering kan påverka en eventuell virusinfektion med COVID-19. Detta är den bästa tänkbara källan till denna typ av information.

Ni hittar Svenska MS-sällskapets dokument på deras hemsida http://www.mssallskapet.se/ eller via denna direktlänk:

PDF om COVID-19

Övrig information

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.
– I vårt forum finns det även en hel del information, främst i detta ämne.

Regionspecifika rekommendationer

Sahlgrenska i Göteborg – 2020-05-20
Centrum för Neurologi i Stockholm – 2020-06-29
Observera att dessa riktlinjer kan vara regionsspecifika baserat på hur höga riskerna är för en eventuell COVID-19-infektion.

Vi avser att uppdatera denna sida allt eftersom att kunskapsläget förbättras.

Beskuret foto av NIAID.

Lämna ett svar