Svar om Cancer av Mabthera, Utglesning, B-celler, NMO & Vaccinationer

MS-Neurologen Albert Hietala från Karolinska Sjukhuset i Stockholm svarar på dina frågor om MS. Detta är vi oerhört glada och tacksamma för!

Ställ en egen fråga
 

Cancer av Mabthera

“Hej! Jag undrar om man får cancer av Mabthera efter några års behandling. Min neurolog sa att jag kan få det nämligen. Blev väldigt orolig. Sedan så ska behandlingen ges i 3 år. Vad gör man efter? Man blir jo inte botad. Är det för farligt att fortsätta? Min neurolog menade på att inflammationen kanske dämpas för gott. Är det så? Och så sista frågan, om man lättare för infektioner vid behandling hjälper det att stärka sitt immunförsvar via kosten. Eller är det lönlöst då mathera stängt av en del av försvaret? Blir sååå tacksam för svar!”

Svar: Hej!
Nej, du får inte cancer av Mabthera. Vi har stort vetenskapligt stöd för att Mabthera är mycket säkert. Behandlingen kan ges under lång tid, det finns ingen tidsbegränsning.

Beroende på typ av MS så vill man ibland tidsbegränsa behandlingen, särskilt om man är äldre än 50år och har progressiv MS. Är man yngre så kan man inte dämpa inflammationen för gott, detta kan teoretiskt Lemtrada och kommande Cladribin göra.

Vi på MS mottagningen ser inte en signifikant ökning av infektioner vid Mabtherabehandling. Det finns i stora studier på patienter med reumatoid artrit en liten ökning av infektioner, ofta står dessa patienter även på andra immunosuppresiva läkemedel, tex Metotrexat. Om man får upprepade luftvägsinfektioner, lunginflammationer eller bihåleinflammationer så ska man kontakta neurologklinik/infektionsklinik och mäta nivån av IgA, IgG, IgM. Vi har sett ett fåtal pat (2-3st) som fått torrhosta av Mabthera.

Nej, det finns inga direkta samband mellan kosten och immunsystemet, men generellt kan man säga att en blandad kost med mycket grönt är gynnsamt.

Tumörer, Utglesning och B-celler

“Hej Albert Mina frågor rör om Mabthera, och liknande mediciner såsom Ocrevus.
Det har rapporterats om en högre andel tumörer vid användning av sådan medicin. Hur ser ni på detta och vilken typ av tumörer är de som står för ökningen? Är detta något ni sett på KS?

I följande länkar nämns en ökad andel patienter som fått tumörer efter behandling med Ocrevus: Länk 1 och Länk 2

Svar: Hej!
Det finns rapporterade fall med tex bröstcancer vid Ocrevusbehandling, jag är inte övertygad om att det är en effekt av Ocrevus. Vi ser inte ökad frekvens av tumörer vid användning av moder/original-substansen-Mabthera.
Måste man välja, hade jag valt Mabthera på basen av att mabthera givits i mer än 12 miljoner dygnsdoser sedan -98. Förvisso, även till patienter med Leukemi och reumatoid artrit, men ändå, måste vi anse Mabthera vara oerhört säkert.

“Efter att nyligen varit och fått min tredje behandling med Mabthera sa en av sköterskorna att en del patienter kan glesa ut sin behandling och endast få behandling var 9:e månad. Hur pass vanligt är detta? Om man är fri från plack och står på Mabthera, är det då möjligt att pröva att glesa ut behandlingarna men några månader och på så sätt få ner nivån av biverkningar (även om de är relativt få)?”

Svar: Ja, det stämmer att vissa patienter svarar mycket bra på Mabthera, detta kan vi följa genom att mäta nivån CD19/CD20 positiva celler. Är de efter 9 månader <0,01 så har man fullgod effekt. Generellt sett vill vi på unga patienter med aktiv sjukdom inte tillåta att sjukdomen slår igenom, därav intervallet sex månader.

“I nedanstående länk nämns att Ublituximab, som också påverkar B-cellerna, är så pass effektiv att i median så reducerades nivån av B-celler med 99% efter fyra veckor från infusion. Efter att ha lyssnat på en föreläsning från en annan överläkare och neurolog vid KS så har jag förstått att B-cellerna återbildas varvid ny infusion måste göras efter några månader. Hur pass mycket återbildas de, och återbildas de alltid i samma mängd som tidigare eller blir det en mindre och mindre återbildade celler ju fler infusioner man får? Om man går av behandling, kommer då B-cellerna tillslut återbildas i samma omfattning som man hade innan man påbörjade sin Mabthera-behandling? Länk

Tack för att du tar dig tid att svara. Jag hoppas inte mina frågor ovan ses som skeptiska till den behandling som ges idag! Detta är frågor som jag sett cirkulera på forum men som jag ännu inte hittat några bra svar på, och jag är lite nyfiken.

Svar: Ublituximab är ytterligare en CD20 monoklonalantikropp, samma som Mabthera (rituximab), Ocrevus (ocreluzimab) och Arzerra (ofatumumab). Forskningsfältet öppnades upp tack vare insatser från neurologer från Umeå som påvisade utomordentligt god effekt av Mabthera vid MS. Originalsubstansen, Mabthera har använts sedan 1998 på leukemi och reumatoid artrit (reumatism). Säkerhetsmässigt så har vi överlägset mest kunskap om Mabthera. B-cellerna (CD19/CD20 pos B-celler) återkommer efter 6-12 mån i samma nivåer som innan behandlingsstart.

“Hej jag fick min diagnos för ett år sen, har problem med balans, synen, trötthet, sämre styrka på vänstra benet so det känns bli bara sämre o sämre. jag tar aubagio idag , fast min senaste MR visade ingen nya aktiviteter, jag har blivit sämre , läste om´en sjukdom som heter NMO, vad är skillnaden mellan MS och detta? tacksam för mer info om min diagnos o NMO”

Svar: Neuromyelitis optica, eller Devics sjukdom beror på att man har en kronisk attack/inflammation mot astrocyterna. Det beror på en antikropp riktad mot vattenjonkanaler på astrocyterna (aquaporin-4, el -1). Man kan ta ett serumprov och mäta aquaporin, detta görs regelmässigt om man insjuknat med synnervsinflammation och långsträckt myelit (inflammation i ryggmärgen som sträcker sig över flera kotor). Om du trots normal MR upplever försämring, rekommenderar jag en ny lumbalpunktion med mätning av celltal, NFL, CXCL13. Om någon av dessa parametrar är förhöjda så har vi argument att byta terapi. NMO misstogs tidigare för MS. Behandlingen vid NMO är Mabthera.

Vaccinationer

“Hej, Jag undrar lite kring vaccinationer och mabthera. Jag har fått veta att jag inte ska vaccinera mig med levande vaccin och att jag bör influensavaccinera mig. Vilka andra vaccin ( tex pneumokock, meninogkock, TBE osv) kan rekommenderas att ta för att bygga upp ett skydd mot infektioner? Finns det någon form av riktlinjer kring detta eller ska jag ta allt avdödat som erbjuds? Träffar patienter inom min utbildning och vill minska risken för att smittas.”

Svar: Hej, det finns inga tydliga riktlinjer, inte ens vad beträffar vaccin med levande försvagat virus. Jag rekommenderar mina pat att ta vaccination ca 1 mån innan nästa Mabthera. Det finns inte skäl att vaccinera sig mot pneumokocker eller meningokocker om man inte har ytterligare riskfaktorer. TBE rekommenderas om man visats i fästningmiljöer, där får man försöka anpassa dostillfällen så de passar ungefär med mabtherabehandlingen. Vi håller på att se över Karolinskas vaccinationsrekommendationer tillsammans med smittskyddsinstitutet.

I dagsläget kommer du att få tio olika svar om du frågar fem olika neurologer!

Beskuret foto av Patrick Down.

Lämna ett svar