Svar om Behandlingsregim, BTK-hämmare, Fritt vårdval och Medicinbyte

Svar om Behandlingsregim, BTK-hämnare, Fritt vårdval och Medicinbyte

MS-neurologen Albert Hietala från Karolinska Sjukhuset i Stockholm svarar på dina frågor om MS. Detta är vi oerhört glada och tacksamma för!

Ställ en egen fråga

Behandlingsregim

“Hejsan,
De första fem åren efter diagnosen var *** min primärvårdsläkare och allt var bra. Under de senaste 4 åren har jag fått en ny behandlande läkare. Den nya läkaren lämnade läkemedlet på samma sätt (Mabthera). Men nu tar jag inte medicin varje halvår. Hon skrev ut den första injektionen efter 9 månader, sedan efter 12 månader och den sista efter 18 månader. Jag har inte gjort magnetröntgen (MR) på 4 år. Under de senaste två åren har min hälsa försämrats och var sjätte månad får jag nya symtom Kan dessa symtom orsaka en ny behandlingssystem?

Med *** hade jag kontakt hela tiden och via telefon. Med den nya läkaren har jag ingen kontakt alls.
Tack”

Svar: Hej!
Du kan begära byte av läkare om du tappat förtroende. Den nya behandlingsregimen med Mabthera (rituximab) är som du skriver ovan. Vi glesar nu snabbt ut infusionerna. Om du beskriver en dylik försämring så ska du kartläggas med ny MR hjärna, hals och bröstrygg. Man ska också göra en ny ryggvätskeundersökning (likvor). Om dessa utredningar visar på inflammatorisk aktivitet så har man argument för att ge rituximab var 6:e månad. Man måste också kontrollera att du svarar på Mabthera (rituximab) med att dina CD19 eller CD20 celler helt försvinner.

BTK-hämmare

“Hej Albert! Det pågår ju tre stycken fas III-studier med BTK-hämmare, där även progressiv MS omfattas. Förstår att det är för tidigt att sia om utfallet i studierna, men hur ser du på logiken i verkningsmekanismen, dvs att adressera både b-celler och microglia inne i CNS (och ev inflammation som en inte kommer åt med ex anti-CD20)?

Finns det några risker med att rikta in sig på microglian? Läst att dessa celler även kan ha en positiv effekt inverkan kring lesioner där det finns myelinrester kvar i CNS.

Återigen tack för att du tar dig tid att svara.”

Svar: Hej!
Rationalen för behandling med BTK (Brutons tyrokinashämmare) är i mina ögon briljant. Vi ser mycket framemot resultaten från dessa studier. Riskerna vet vi alldeles för lite om. FAS I-II studierna (säkerhetsstudierna) har dock varit lovande.

Fritt vårdval

“Hej!
Får man anmäla sig på valfri MS-mottagning i Sthlm om man har MS-diagnos och inte är särskilt nöjd med den vård man erhåller i annan region? Alltså går det bra att via ”fritt vårdval” helt enkelt byta vårdgivare/region, om man bekostar resor osv själv?😊”

Svar: Hej!
Det kan vara trångt att söka sig till vilken MS mpottagning som helst, men byte av läkare har man rätt till. Du kan alltid begära en remiss från din befintliga läkare till annan vårdgivare. Alla vårdgivare som är anslutna till regionen så ingår sjukresor etc. En professionell kollega (vilket nästan alla är som jag träffat på) ska/kan uppvisa en ödmjuk inställning att personkemin inte alltid fungerar, och ska då erbjuda att någon annan tar över vården.

Medicinbyte

“Hej!

Jag undrar vad du anser om detta.
Jag diagnostiserades 2016 och har sedan dess stått på Tecfidera som bromsmedicin. Har inte haft några fler skov sedan insjuknandet och har mått bra under åren med Tecfidera, enda biverkningen som jag har kämpat med är flushen. Nu blev jag gravid i dec 2020 och slutade därför med broms, födde min son i sep 2021 och har ammat fram t.o.m nov 2021. På min senaste MR- röntgen som gjordes nu i slutet av dec hade det tillkommit tre nya plack. Inte så konstigt egentligen med tanke på att jag inte har ätit min medicin på ett helt år. Nu tycker min läkare att jag istället för att fortsätta med Tecfidera ska börja med Mabthera. Själv anser jag att det verkar helt ologiskt med tanke på att Tecfideran har fungerat så bra under alla år och dessutom känns det fruktansvärt dumt att börja med Mabthera mitt i en pandemi med tanke på att det slår ut immunförsvaret (om jag har förstått det rätt)?

Tacksam för svar!
Vänliga hälsningar Emmeli”

Svar: Hej!
Jag har svårt att ge råd som kanske går emot en kollegas bedömning. Personligen så tycker jag att ni båda har rätt. 1. Vi vet att Tecfidera har fungerat, varför byta? 2. Vi vet att rituximab är exceptionellt bra och oftast bättre är Tecfidera, med rituximab så får du mindre biverkningar, det finns en långtidsmöjlighet att du kan glesa ut behandlingen för att så småningom bli medicinfri.
Rituximab ger marginellt ökad risk för svår covid-19. Är du vaccinerad så är risken än mindre.

Grafik från artikeln “Btk Inhibitors: A Medicinal Chemistry and Drug Delivery Perspective” av Chiara Brullo, Carla Villa, Bruno Tasso, Eleonora Russo och Andrea Spallarossa.

Lämna ett svar