Intervju – Livs- och yrkesval för MS-patienter

Intervju - Livs- och yrkesval för MS-patienter

På världens största forskningskonferens om MS ECTRIMS kom vi för första gången i kontakt med forskaren Emilie Friberg från Karolinska Institutet. Hon hade då precis påbörjat arbetet med en enkätstudie om MS-patienters livs- och yrkesval. Då det är ett outforskat område som är viktigt för oss MS-patienter valde vi att vara med i arbetet med utformningen av enkäten. När den senare skickades ut så uppmanade vi även alla här på Ung Med MS att hålla utkik i brevlådan för att hon skulle få så många svar som möjligt.

I intervjun nedan så får vi en uppdatering av hur det gick, får preliminära resultat och mer information om vad som kommer att hända framöver:

Vill du bli intervjuad?

Framöver kommer Emilie även att genomföra ett antal digitala intervjuer som en del i hennes fortsatta forskning på området. Vill du bli intervjuad?

    Stort tack till alla er som hjälpt till genom att besvara enkäten!

    Lämna ett svar