Samverkan med Neuroförbundet

I början av februari besökte jag Neuroförbundets kansli i Stockholm för att prata om hur vi kan hjälpa varandra. Ung Med MS vill växa och Neuroförbundet vill uppmärksamma fler unga på fördelarna med att vara med i en intresseorganisation. Under mötet kom vi fram till ett antal bra sätt att samverka på.

  • Neuroförbundet kommer att hjälpa till att sprida vetskapen om Ung Med MS så att ännu fler hittar hit. Både via egna kanaler och genom deras goda kontakt med MS-vården.
  • Vi kommer att få möjligheten att använda Neuroförbundets lokaler för att kunna ses regelbundet!
  • Vi kommer även att få hjälp med att söka ekonomiskt stöd för att bland annat kunna bjuda in föreläsare till våra träffar.
  • Ung Med MS har nu en länk till Neuroförbundet längst ner på sidan.
  • Neuroförbundet kommer att göra anslag i forumet om verksamhet som är intressant för våra medlemmar.

Ung Med MS är och kommer alltid att vara helt självständigt. Neuroförbundet kommer därmed inte att kunna påverka eller behöva ansvara för något innehåll här på sidan. Ingen av medlemmarna på Ung Med MS kommer heller att behöva gå med i Neuroförbundet för att få vara med på våra träffar eller delta här på sidan.

Jag hoppas att du som läser detta är, precis som jag, väldigt entusiastisk inför framtiden!

Lämna ett svar